French 3 Door Chiffonier

$1,995.00

SKU: 1122PC Categories: , ,

Description

French 3 Door Chiffonier

Colour – Ornate Aged Cream Finish

900 H x 1800 W x 500 D